Sistema

Palipasin ang oras.

Hayaan mong kainin ng sistema ang iyong kakayahan.


Sino ka nga ba para humingi?

Humingi ng nararapat sa iyo,

Humingi ng kaunting oras para patunayan,

na hindi ito ang iyong kagustuhan.


Palipasin ang oras.

Katulad ng pagpapalipas sa pagkakataong umangat.


Ano ka nga ba sa mata nila?

Sa mata nilang mapanghusga

ni hindi maibigay ang naaayon sa iyo

ni hindi ka mailagay sa upuang ukol sa’yo.


Palipasin ang oras.

Katulad ng paglipas ng isang magandang kinabukasan.


Saan ka nga ba pupulutin?

Saan putik ka matatagpuan matapos ng mahabang paglalakbay?

Oo, niyurak na ng sistema na iyong pinagsisilbihan

ang pangarap na matagal mo na sanang nakamtan.


Yien05.17.16

Advertisements

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s