Sa Saliw ng Musika (The Music)

Image

“Ipinikit ko ang aking mata. Dahan-dahan. Muling sumayaw sa saliw ng musikang matagal ko ng hindi naririnig. Hinawakan nya ang aking kamay, ang aking baywang. Hinawakan ko ang balikat nya, ang kanyang kamay. Lumapit at unti-unting nagpadala sa tugtugin. “Ito ang paborito nating kanta,” sambit ko. Patuloy lang ang pagsayaw hanggang matapos ang musika. Ayaw ko pang ibukas ang aking mata, ayaw kong makita ang katotohanan. Dahil alam kong sa pagmulat ko ay maglalaho na sya.”

“I closed my eyes, slowly. Dancing on the sound of music that I last heard a long time ago. He held my hand, my hips. I held his shoulder, his hands. Ā I come closer to him and slowly swayed with the music. ā€œThis is our favorite song,ā€ I told him. We continue to dance until the music ends. I wish to not open my eyes; I wish to not see the truth. Because I know, as I open my eyes, he will be gone forever.”

Advertisements

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s